CIMARRON TRAILBLAZERS

STATE TOURNEY GAMES (Slow-Pitch)

APPEARANCES : 4 (1-4 W-L)

CIMARRON TRAILBLAZERS

STATE TOURNEY GAMES (Slow-Pitch)

APPEARANCES : 4 (1-4 W-L)


2006-2A
Q : DAVENPORT OVER CIMARRON 2-0

2004-2A
Q : CIMARRON OVER NEW LIMA 16-5
 
S : ROFF OVER CIMARRON 12-10

2003-2A
Q : SENTINEL OVER CIMARRON 5-2

2000-2A
Q : DAVENPORT OVER CIMARRON 15-14