STRATFORD BULLDOGS

STATE TOURNEY GAMES - BASEBALL

APPEARANCES : 2 (1-2 W-L)

STRATFORD BULLDOGS

STATE TOURNEY GAMES - BASEBALL

APPEARANCES : 2 (1-2 W-L)


1949-B
Q : STRATFORD OVER BETHANY 7-6
 
S : BYNG OVER STRATFORD 6-2

1948-B
Q : FRIENDSHIP OVER STRATFORD 3-2