ATOKA WAMPUS CATS

STATE TOURNEY GAMES - BASEBALL

APPEARANCES : 4 (4-3 W-L)
1 STATE CHAMPIONSHIP

ATOKA WAMPUS CATS

STATE TOURNEY GAMES - BASEBALL

APPEARANCES : 4 (4-3 W-L)
1 STATE CHAMPIONSHIP


2019-3A
Q : ATOKA OVER HOLLAND HALL 6-4
 
S : ATOKA OVER KINGSTON 9-7
 
C : ATOKA OVER MARLOW 5-4

2000-3A
Q : PLAINVIEW OVER ATOKA 20-0

1999-3A
Q : ATOKA OVER PRAGUE 9-0
 
S : HERITAGE HALL OVER ATOKA 17-12

1957-A
Q : NORMAN OVER ATOKA 6-1