OKLAHOMA UNION COUGARS

STATE TOURNAMENT QUALIFIER

OKLAHOMA UNION COUGARS

STATE TOURNAMENT QUALIFIER

FOOTBALL
 2021(A), 2020(A), 2019(A), 2018(A), 2006(A), 2005(A), 2004(A), 2003(A), 1999(A)

BASKETBALL (BOYS)
 2021(2A), 2005(2A), 1999(2A)

BASKETBALL (GIRLS)
 2011(2A), 1997(2A), 1994(2A 5 ON 5), 1991(3A 5 ON 5)