OWASSO RAMS

STATE TOURNEY GAMES (Boys Basketball)

APPEARANCES : 9 (2-9 W-L)

OWASSO RAMS

STATE TOURNEY GAMES (Boys Basketball)

APPEARANCES : 9 (2-9 W-L)


2021-6A
Q : PUTNAM CITY NORTH OVER OWASSO 53-51

2015-6A
Q : PUTNAM WEST OVER OWASSO 67-57

2014-6A
Q : MIDWEST CITY OVER OWASSO 44-41

2013-6A
Q : OWASSO OVER PUTNAM WEST 82-58
 
S : EDMOND MEMORIAL OVER OWASSO 53-50

2005-6A
Q : MIDWEST CITY OVER OWASSO 52-49

1995-5A
Q : WESTMOORE OVER OWASSO 47-35

1979-3A
Q : CARL ALBERT OVER OWASSO 73-72

1978-3A
Q : OWASSO OVER CLASSEN 64-60
 
S : STAR SPENCER OVER OWASSO 75-63

1976-3A
Q : YUKON OVER OWASSO 65-63