KIOWA COWBOYS

STATE TOURNEY GAMES - FALL BASEBALL

APPEARANCES : 4 (1-4 W-L)

KIOWA COWBOYS

STATE TOURNEY GAMES - FALL BASEBALL

APPEARANCES : 4 (1-4 W-L)


2018-B
Q : DRUMMOND OVER KIOWA 10-0

2017-B
Q : LOOKEBA-SICKLES OVER KIOWA 3-2

1993-A
Q : LOOKEBA-SICKLES OVER KIOWA 1-0

1987-A
Q : KIOWA OVER LATTA 18-8
 
S : BYNG OVER KIOWA 5-3